ClauWi® IL

מי אנחנו

בית הספר לנשיאת תינוקות ClauWi®

מכשיר יועצות ומדריכות לנשיאת תינוקות החל משנת 1999

בית הספר ClauWi® מכשיר יועצות ומדריכות לנשיאת תינוקות בכל רחבי העולם – במספר רב של מדינות באירופה, ארה"ב, ישראל, קנדה ואוסטרליה. בית הספר מקדיש חשיבות רבה לנושא של נשיאה בטוחה ופיזיולוגית, תוך היכרות עמוקה עם שלבי התפתחות התינוק ועם בעיות רפואיות שונות במידה וקיימות. אודות לרצינות, לעומק לימוד הנושא, ליציבות ולמוניטין, בית הספר נחשב למוסד לימודים מהחזקים בתחום. הידע המעמיק ונסיונם הרב של המרצים מבטיחים רמה גבוהה של הכשרת היועצים.

היבט חשוב בגישה של ClauWi® הוא שמירה על קשרים רבים בינלאומיים עם המומחים הטובים ביותר בתחום הרפואה, האורטופדיה ונשיאת תינוקות.

שנים רבות של ניסיון בהכשרת יועצות של ClauWi® מאפשרות לנו להגיש את החומר הלימודי בצורה נוחה, ברורה ומדויקת, בין בהרצאות ובין בחומר כתוב, וגם לתת לבוגרות הקורסים עזרה, תמיכה והכוונה בהמשך הדרך.

בארץ, בית הספר ClauWi® החל בהכשרת יועצות בשנת 2007.

ClauWi® הוא ארגון ראשון מסוגו בארץ המקנה הכשרה רחבה ומעמיקה בנשיאת תינוקות ברמות לימוד שונות ומקנה לבוגריו תעודה בינלאומית.

בית הספר ClauWi® מציעה
מגוון קורסים בתחום נשיאת תינוקות